EHEVORB./BRAUTLEUTESEMINAR

Sa 01.07.17, 9.00 - 16.00 Uhr

Niederviehbach, Pfarrheim

Ehevorbereitung / Brautleuteseminar

Mehr Infos

Sa 07.10.17, 9.00 - 16.00 Uhr

Niederviehbach, Pfarrheim

Ehevorbereitung / Brautleuteseminar

Mehr Infos

Sa 14.10.17, 9.30 - 14.00 Uhr

Wallersdorf, Pfarrheim

Ehevorbereitung / Brautleuteseminar

Mehr Infos

Sa 13.01.18, 9.00 - 16.00 Uhr

Pfarrsaal St. Josef, Höllerstr. 4, 84130 Dingolfing

Ehevorbereitung / Brautleuteseminar

Mehr Infos

Sa 03.02.18, 13.00 - 16.30 Uhr

Pfarrheim St. Maria, Oberer Stadtplatz 14, 94405 Landau

Ehevorbereitung / Brautleuteseminar

Mehr Infos

Sa 03.02.18, 9.00 - 16.00 Uhr

Pfarrheim Niederviehbach, Kirchenweg 6, 84183 Niederviehbach

Ehevorbereitung / Brautleuteseminar

Mehr Infos

Sa 10.03.18, 13.00 - 16.30 Uhr

Pfarrheim St. Maria, Oberer Stadtplatz 14, 94405 Landau

Ehevorbereitung / Brautleuteseminar

Mehr Infos

Sa 17.03.18, 9.00 - 16.00 Uhr

Pfarrsaal St. Peter und Paul, Kirchplatz 5, 84180 Loiching

Ehevorbereitung / Brautleuteseminar

Mehr Infos

Sa 21.04.18, 13.00 - 16.30 Uhr

Pfarrheim St. Maria, Oberer Stadtplatz 14, 94405 Landau

Ehevorbereitung / Brautleuteseminar

Mehr Infos

Sa 30.06.18, 9.00 - 16.00 Uhr

Pfarrheim, Kirchenweg 6, 84183 Niederviehbach

Ehevorbereitung / Brautleuteseminar

Mehr Infos

Sa 13.10.18, 9.00 - 16.00 Uhr

Pfarrheim Niederviehbach, Kirchenweg 6, 84183 Niederviehbach

Ehevorbereitung / Brautleuteseminar

Mehr Infos